tisdag 19 augusti 2008

Lunden

Tidigare berättade jag om att vi planerar för en lund. Där träd, buskar och marktäckande perenner skall kännas som en härlig vårpromenad med spirande liljekonvalj, ormbunkar och bräken som rullar ut sina blad mot en.
Marktäckare som myskmadra, kaukasisk förgätmigej, lungört, liljekonvalj, sorgklocka, jättedaggkåpa och vintergröna. Buskar som hassel, en med flera som vi nu söker efter och träd så klart. Näverhägg, silverpil, lönn, gran, ja planer är det inte ont om. Tack vare Metta har jag en jättebra ritning i skala över trädgården som jag skissar alla idéer på. Planerna lär fortsätta under vintern.
Väl mött
Ingela

Inga kommentarer: